Szanowni Państwo,
Nauczyciele oraz Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek.
W ramach przygotowywanej przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „EduProgress” diagnozy potrzeb edukacyjnych proszę Państwa o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej potrzeb szkoleniowych.
Wyniki tych badań posłużą do opracowania priorytetów w projektowaniu oferty form doskonalenia nauczycieli NODN „EduProgress”.

Aby wypełnić ankietę proszę kliknąć w ikonkę:

Bardzo proszę Państwa o wypełnienie tej ankiety.

Bardzo dziękuję za poświęcony czas.

Renata Kukla
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
EduProgress