Motywacja – a proces uczenia się i nauczania

Obraz autorstwa >Freepik<

opracowanie: Wanda Papugowa – psycholog, edukator, mediator

  • Wzbudzanie energii
  • Ukierunkowanie wysiłku na określony cel
  • Selektywność uwagi w stosunku do określonych bodźców
  • Zorganizowanie pojedynczych działań nastawionych na realizację celu
  • Konsekwentne kontynuowanie ukształtowanej czynności, dopóki warunki nie ulegną zmianie
  • Poczucie osobistego wpływu na to co się robi
  • Zaspokajanie osobistych potrzeb przez realizację celów
  • Poczucie szacunku do siebie
  • Poczucie kompetencji

Działania i postawy nauczycieli wobec procesu uczenia się i motywacji