„EduProgress”   kompleksowe wspieranie szkół i placówek oświatowych

Przykładowe zakresy  działania :

  • profesjonalne prowadzenie sekretariatu szkoły/placówki oświatowej,
  • archiwizowanie,
  • kontrola zarządcza,
  • dokumentacja kadrowa i finansowa,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
  • wykorzystanie propozycji Programu UE Erasmus +
 • prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „EduProgress”

 

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „EduProgress” oferuje  różne formy doskonalenia i wspierania dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli w racjonalnym planowaniu, optymalnej organizacji i skuteczności w realizacji zadań zawodowych.

Nasze szkolenia, warsztaty, konferencje dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Państwa. Lista oferowanych tematów różnych form doskonalenia nigdy nie jest zamknięta. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje współpracy- przyjmujemy do realizacji temat i formę określoną przez konkretną szkołę, przedszkole, placówkę oświatową.

            Oprócz szkoleń oferujemy Państwu możliwość indywidualnych konsultacji z naszymi edukatorami  specjalistami i  realizowanie zadań mających na celu rozwiązywanie konkretnych problemów w szkole, przedszkolu, placówce oświatowej.Jesteśmy przekonani,że nasze wspólne z Państwem działania będą sprzyjały:

 • doskonaleniu umiejętności kierunkowych i interdyscyplinarnych,
 • wzbogacaniu warsztatu pracy,
 • rozwijaniu umiejętności pracy zespołowej,
 • wspieraniu rozwoju szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
 • efektywnemu rozwiązywaniu istotnych, bieżących problemów,
 • wymianie doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk.

 Zapraszamy !