Statuty szkół ponadpodstawowych

Ponieważ od 1 września 2019 r. rozpoczęły działalność: czteroletnie liceum ogólnokształcące i pięcioletnie technikum, które są obowiązane przygotować nowe statuty, serdecznie zapraszam Państwa Dyrektorów szkół na szkolenia z Panem Januszem Szklarczykiem dotyczące statutów szkół ponadpodstawowych.

Cele szkolenia:

  1. Poznanie podstaw do opracowania statutu szkoły ponadpodstawowej.
  2. Doskonalenie umiejętności sporządzania projektów statutów.

Tematyka:

  1. Podstawy prawne do opracowania statutu szkoły ponadpodstawowej.
  2. Zmiany przepisów prawa oświatowego a statut szkoły ponadpodstawowej.
  3. Schemat statutu.
  4. Przykładowe zapisy statutowe według aktualnego stanu prawnego.
  5. Opracowanie uchwały w sprawie uchwalenia statutu szkoły ponadpodstawowej.

Termin i miejsce szkolenia do uzgodnienia.

Zainteresowanych proszę o kontakt:
telefoniczny: 606 314 401
bądź mailowy: biuro@eduprogress.pl
lub poprzez arkusz zgłoszeniowy: http://eduprogress.pl/zgloszenia-na-szkolenie/

Renata Kukla