Statuty szkół ponadpodstawowych
  1. Poznanie podstaw do opracowania statutu szkoły ponadpodstawowej.
  2. Doskonalenie umiejętności sporządzania projektów statutów.
  1. Podstawy prawne do opracowania statutu szkoły ponadpodstawowej.
  2. Zmiany przepisów prawa oświatowego a statut szkoły ponadpodstawowej.
  3. Schemat statutu.
  4. Przykładowe zapisy statutowe według aktualnego stanu prawnego.
  5. Opracowanie uchwały w sprawie uchwalenia statutu szkoły ponadpodstawowej.