Wsparcie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności uczniów z wykorzystaniem pomocy zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EduProgress serdecznie zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych na spotkania rozwijające umiejętności uczniów z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Proponujemy 3 pakiety edukacyjne:

 • Drukowanie 3d w szkole podstawowej.
 • Robotyka i programowanie w szkole podstawowej.
 • Pracownia filmowa w szkole.

Drukowanie 3d w szkole podstawowej obejmuje:

1) instruktaż dla nauczycieli, po obejrzeniu którego nauczyciel pozna darmowe źródła gotowych modeli do wydrukowania, nabędzie umiejętności samodzielnego wydrukowania modelu 3d, korzystając z posiadanego sprzętu i gotowej bazy modeli oraz przygotowania prostego modelu wydruku za pomocą bezpłatnych aplikacji;

2) szkolenie stacjonarne, po którym nauczyciel będzie potrafił samodzielnie przygotować wydruki korzystając z darmowych baz modeli i narzędzi do projektowania oraz zaplanować atrakcyjne lekcje zgodne z podstawą programową, kształtujące umiejętności podstawowe uczniów z wykorzystaniem drukarki 3d;

3) materiały do lekcji wszystkich przedmiotów: scenariusze lekcji, przykłady zadań, zajęć i aktywności, przykładowe projekty, innowacje z wykorzystaniem druku 3d, plan zajęć dodatkowych dla uczniów w różnych grupach wiekowych (koła zainteresowań).

Robotyka i programowanie w szkole podstawowej obejmuje:

1) instruktaże dla nauczycieli w zakresie:

 • ARDUINO i mikrokontrolery – zaznajomienie z elementami składowymi podstawowego zestawu, prezentacja form komunikacji z płytką i możliwości edukacyjnych zestawu, wprowadzenie w środowisko programistyczne ARDUINO i języka C++,
 • LEGO – wykorzystanie możliwości zestawów edukacyjnych LEGO® Education SPIKE™ Prime wraz z zestawem rozszerzającym, LEGO® INVENTOR, Mindstorms i LEGO® Classic,
 • ROBOTYKA – prezentacja możliwości edukacyjnych różnych robotów –funkcje, możliwości sterowania i programowania robotów oraz wykorzystania ich na lekcjach wszystkich przedmiotów. Roboty: Photon Edu, ozoboty, Robot Microrover, OSOYO i inne.

2) Szkolenie stacjonarne: dostosowane do potrzeb danej szkoły. Po rozpoznaniu zasobów i zapotrzebowania przeprowadzimy szczegółowe szkolenie z wykorzystania danego sprzętu (klocki, roboty, zestawy mikrokontrolerów, inne podzespoły elektroniczne) na lekcjach różnych przedmiotów. Po szkoleniu nauczyciel powinien nabyć umiejętności korzystania z posiadanego sprzętu i projektowania kreatywnych zajęć doskonalących podstawowe umiejętności uczniów;

3) materiały do lekcji wszystkich przedmiotów: scenariusze lekcji, przykłady zadań, zajęć i aktywności, przykładowe projekty edukacyjne, innowacje edukacyjne z wykorzystaniem robotów i programowania, plany zajęć dodatkowych dla uczniów w różnym wieku (koła zainteresowań).

Pracownia filmowa w szkole podstawowej obejmuje:

1) instruktaż dla nauczycieli obejmujący podstawowe, ogólne funkcje sprzętu audiowizualnego oraz sposoby wykorzystanie dostępnego sprzętu do filmowania w praktyce (przygotowanie planu filmowego, rejestracja, post-produkcja).

2) szkolenie stacjonarne dotyczące podstawowej wiedzy teoretycznej na temat filmu (podstawy techniczne: budowa aparatu, akcesoria, zasady kompozycji, kadrowanie, plany filmowe, rola światła i dźwięku w filmie, rodzaje montażu) + (historia: przegląd form audiowizualnych, teoria koloru);

3) przygotowanie scenariusza pod realizację krótkiej sceny / dramy;

4) stworzenie własnego filmu (tutorial / lekcja multimedialna / reportaż z ważnego wydarzenia / rejestracja zajęć / teledysk) z wykorzystaniem wiedzy praktycznej – Urozmaicenie zajęć o ciekawe formy audiowizualne.

5) materiały do lekcji wszystkich przedmiotów: scenariusze lekcji, przykłady zadań, zajęć i aktywności, przykładowe projekty edukacyjne, innowacje edukacyjne z wykorzystaniem robotów i programowania, plany zajęć dodatkowych dla uczniów w różnym wieku (koła zainteresowań).

Szkolenia poprowadzą:

Grzegorz Ciślik – absolwent technikum mechatronicznego, oraz kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na AGH. Obecnie pracuje jako konstruktor/technolog w firmie KLGS w Pcimiu. W codziennej pracy wykorzystuje druk 3D do przygotowywania prototypów. Pasjonują go rożnego rodzaj prace manualne, praca z ludźmi oraz nowe technologie. Prowadzi zajęcia dla dzieci z druku 3d oraz podstaw modelowania bryłowego.

Paweł Ciślik – absolwent technikum mechatronicznego, kognitywista, instruktor robotyki, elektroniki oraz programowania dla dzieci i dorosłych, trener instruktorów robotyki, działacz społeczny, wolontariusz. W swojej pracy wykorzystuje m.in zestawy Lego Mindostorms EV3, Inventor a także Arduino, odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć, serwisowanie i obsługę sprzętu, logistykę.

Dariusz Żmudzki – absolwent Krakowskiej Szkoły Filmowej AMA Academy, z filmem związany od lat – jako pracownik telewizji internetowej ITV Myślenice. Specjalista ds. produkcji wideo w firmie Pegasystems. Entuzjasta edukacji filmowej i wykorzystania technik audiowizualnych w szkole.

Agnieszka Handzel – nauczycielka języka polskiego, techniki i informatyki, dyrektor Budzącej Się Szkoły – Szkoły Podstawowej w Kobielniku, metodyk – nauczycielka akademicka, autorka metodycznych artykułów naukowych, trener myślenia krytycznego. Pasjonatka robotyki i nowych technologii oraz holistycznego podejścia do edukacji, wdraża nowe technologie, kodowanie i programowanie do zajęć na różnych przedmiotach szkolnych.

Uwagi dodatkowe

 1. Oferta przewiduje możliwość konsultacji online lub telefonicznych z ekspertami w dziedzinie: filmu, robotyki, druku 3d, metodyki zajęć z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych z programu – w ustalonych porach.
 2. Informacje potrzebne do właściwego przygotowania szkoleń:
 • jaki sprzęt Państwo posiadacie i chcecie wykorzystać – rodzaj, marka, model, dostępne oprogramowanie, poziom dotychczasowego przeszkolenia, doświadczenia nauczycieli w korzystaniu z podobnych sprzętów?
 • jakich przedmiotów uczą nauczyciele biorący udział w szkoleniu; w jakim zakresie chcieliby korzystać z posiadanych pomocy dydaktycznych?
 • jaka jest średnia liczba uczniów w klasach, które będą korzystać z pomocy zakupionych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”; jakie są warunki techniczne i lokalowe; w których klasach będą wykorzystywane pomoce; jakie są dotychczasowe doświadczenia uczniów z podobnymi pomocami dydaktycznymi?
 • czy jesteście zainteresowani rozszerzeniem posiadanych zasobów pomocy dydaktycznych; czy możemy pokazać, co można dokupić, jak to wykorzystać?

Szczegóły organizacyjne oferty, w tym termin, czas trwania, liczba uczestników i koszty szkoleń ustalane będą indywidualnie w zależności o potrzeb i możliwości zainteresowanych stron.

Serdecznie zapraszam do współpracy Renata Kukla
Dyrektor NODN EduProgress
ul. Korony Polskiej 15,31-619 Kraków 
tel. 606 314 401