Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

W dniu 14 listopada 2018 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wprowadzające zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Zmiany wchodzą w życie od 29 listopada 2018 r., a więc od tego dnia obowiązują:
1) nowe regulacje dotyczące obowiązku rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami oraz prowadzenie rejestru wyjść, w którym należy wpisywać: datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów, a także podpisy opiekunów i dyrektora;

2) uwzględnienie w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia oraz zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;

3) warunki przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoły lub placówki;

4) nowe przepisy dotyczący zabezpieczenia przed poślizgiem przejść na terenie szkoły (szkoły mogą użyć środków adekwatnych do potrzeb w celu zabezpieczenia przed poślizgiem, a nie tylko piasku, jak dotychczas);

5) warunki przechowywania substancji chemicznych i ich mieszanin;

6) warunki, które muszą spełniać strzelnice organizowane w szkołach;

7) termin na sporządzenie i doręczenie protokołu powypadkowego osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego.

Należy też pamiętać, że dyrektorzy szkół i placówek mają czas do dnia 1 marca 2019 r., aby:
1) dostosować długość i organizację przerw międzylekcyjnych do wymagań określonych w § 14 ust. 3 rozporządzenia w nowym brzmieniu;
2) zapewnić przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy.