Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), placówki doskonalenia nauczycieli są obowiązane uzyskać akredytację stanowiącą potwierdzenie, że dana placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli.

Miło nam poinformować, że od dnia 31 lipca 2019 roku Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „EduProgress” posiada

Akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty

nr decyzji: NP-III.5470.8.2019.KL

która jest ważnym poświadczeniem, że nasza Placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli.

Oto decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty o przyznaniu akredytacji: