Centrum kształcenia zawodowego
TAGS: przepisy

Janusz Szklarczyk

  • art. 50 ust. 2 dotychczasowa placówka kształcenia praktycznego,
  • art. 50 ust. 3 dotychczasowy ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, 
  • art. 54 ust. 1 zespół publicznych placówek, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego i dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego
  • art. 54 ust. 2 dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego i dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, wchodzące w skład zespołu publicznych szkół lub placówek, innego niż ten, o którym mowa w art. 54 ust. 1,

[1] z 2019 r. poz. 1078, 1287

[2] z 2018 r. poz. 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287