Kompetencje organów szkoły
TAGS: przepisystatut

Kompetencje rady pedagogicznej (wg stanu prawnego na 1 września 2019 r.)

Kompetencje rady szkoły (wg stanu prawnego na 1 stycznia 2019 r.)

Kompetencje rady rodziców (wg stanu prawnego na 1 września 2019 r.)

Kompetencje samorządu uczniowskiego (samorządu słuchaczy) (wg stanu prawnego na 1 września 2019 r.)