Nowa organizacja szkół i przedszkoli
TAGS: przepisy

W dniu 15 marca 2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw poz. 502 nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
Zakres merytoryczny opublikowanego rozporządzenia nie wprowadza zasadniczych zmian w stosunku do obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 oraz z 2018 r. poz. 691).
Nowe rozporządzenie dostosowuje przepisy do nowych regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245) m.in. w zakresie szkolnictwa branżowego.
W pozostałym zakresie nowe rozporządzenie powtarza dotychczasowy stan prawny.
Nowe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.