1. Tytuł: Kompetencje społeczne dyrektora szkoły.

Cel: doskonalenie umiejętności zarządzania w kontekście relacji międzyludzkich

Treści: ćwiczenia umiejętności przydatnych w praktyce zawodowej dyrektora, uwzględniających skuteczność zarządzania. Diagnoza własnych kompetencji społecznych.

2. Tytuł: Współpraca z rodzicami

Cel: doskonalenie umiejętności społecznych przydatnych w kontakcie nauczyciela z dorosłymi – rodzicami uczniów.

Treści: ćwiczenie umiejętności przydatnych do współpracy i poprawnych relacji nauczycieli z rodzicami.

3. Tytuł: Kompetencje wychowawcze nauczyciela

Cel: doskonalenie umiejętności społecznych przydatnych dla skutecznego pełnienia roli wychowawcy klasowego

Treści: ćwiczenia umiejętności funkcjonowania społecznego w sytuacjach trudnych, diagnoza własnych kompetencji społecznych.

4. Tytuł: Motywowanie uczniów

Cel: doskonalenie umiejętności motywowania

Treści: metody poznawczo-behawioralne w pracy nad motywacją ucznia

5. Tytuł: Trudne rozmowy

Cel: doskonalenie umiejętności komunikowania interpersonalnego przydatnych w sytuacjach trudnych.

Treści: ćwiczenia umiejętności optymalnej komunikacji społecznej, na bazie doświadczeń szkolnych

6. Tytuł: Humanizacja rady pedagogicznej

Cel: doskonalenie umiejętności prowadzenia rady pedagogicznej

Treści: ćwiczenie umiejętności społecznych przydatnych dla skutecznego prowadzenia rady. Etyczny wymiar relacji międzyludzkich.

7. Tytuł: Rozwiązywanie konfliktów

Cel: doskonalenie procesu współpracy nauczycieli z rodzicami

Treści: ćwiczenia umiejętności społecznych przydatnych dla rozwiązywania konfliktów ,w tym umiejętności prowadzenia negocjacji i definiowania problemu

Każdy z warsztatów realizowany jest w wymiarze minimum 3 godzin. Może być rozbudowany w zależności od zainteresowania uczestników. Istnieje możliwość zrealizowania innych tematów, uwzględniających potrzeby grup.