Tutaj można zgłosić się na szkolenie organizowane przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „EduProgress” w odpowiadającej Państwu formie: online bądź przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia na adres e-mail: biuro@eduprogress.pl

Karta zgłoszenia uczestnika – wersja PDF proszę wypełnić i przesłać na adres e-mail: biuro@eduprogress.pl

Zgłoszenia szkoły / placówki:
zgłoszenie online: proszę wypełnić formularz

Karta zgłoszenia szkoły / placówki – wersja PDF proszę wypełnić i przesłać na adres e-mail: biuro@eduprogress.pl

Informacja:
* administratorem danych osobowych jest Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „EduProgress”, przy ul. Korony Polskiej 15, 30-619 Kraków,
* podanie przez kandydatów na szkolenie danych osobowych jest warunkiem umownym,
* konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w szkoleniu.

Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do czasu wygaśnięcia umowy lub po wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
W przypadku, gdy Uczestnik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych w NODN „EduProgress” narusza przepisy prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.