Uczniowie klas I-III wracają do szkół

Marcin Miłkowski

Po feriach zimowych, które w tym roku kończą się 17 stycznia, uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej. Oczywiście powrót do szkół jest możliwy jedynie w reżimie sanitarnym, dlatego Minister Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Ministrem Zdrowia przygotowali wytyczne dla szkół, które mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa.

Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.

Dyrektorzy szkół podstawowych powinni więc zaktualizować i upowszechnić wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki szkoły oraz zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych i aktualnych przepisów prawa.

Tutaj można pobrać wytyczne:

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (pdf)

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (docx)

Tutaj można zapoznać się z informacją na stronie internetowej MEiN

<a href=”http://www.freepik.com”>Designed by stockgiu / Freepik</a>